df6bd8a024c67ce35b0e85f63781017d

تامین هوای احتراق (دریچه) برای موتورخانه شوفاژ

تامین هوای احتراق (دریچه) برای موتورخانه شوفاژ :
در صورت استفاده از دریچه یا کانال عمودی باید به ازای هر 155Kcal/hr ظرفیت حرارتی دیگ دو دریچه ( یکی با فاصله 30 سانتی متر از سقف و دیگری 30 سانتی متر از کف ) به ابعاد یک سانتی متر مربع تعبیه نمود .
همچنین در صورت استفاده از کانال افقی باید به ازای هر 77Kcal/hr دو دریچه به ابعاد یک سانتی متر مربع تعبیه نمود .
مثال : ابعاد مناسب دریچه تامین هوای احتراق موتورخانه ایی که یک دستگاه دیگ سوپر 400 – 10 پره شوفاژکار در آن نصب میباشد عبارت است از

 

به اشتراک بگذارید

شرکت صنعتی شوفاژکار

در دهه 40 که خلاء وجود یک شرکت تأسیساتی در کل بازار مصرف ایران به خوبی احساس می شد سهامداران شرکت با درک این نیاز و با رویکرد تولید داخلی و بومی سازی دانش تأسیسات اقدام به تأسیس شرکت صنعتی شوفاژکار نمودند. بدیهی است پیدایش این شرکت نیاز به زیر ساخت هایی داشت که با توجه به زمان پیدایش شرکت و عدم وجود زیر ساخت های لازم عملا فراهم سازی این زیرساخت ها برای کل کشور نیز به همت همین گروه صورت پذیرفت

تماس با ما