df6bd8a024c67ce35b0e85f63781017d

درخواست نمایندگی فروش - گروه صنعتی شوفاژکار

چنانچه مایل به دریافت نمایندگی فروش هستید، لطفاً فرم زیر را پر نموده و درخواست خود را ارسال نمایید تا از سوی کارشناسان شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد.

شرکت صنعتی شوفاژکار

در دهه 40 که خلاء وجود یک شرکت تأسیساتی در کل بازار مصرف ایران به خوبی احساس می شد سهامداران شرکت با درک این نیاز و با رویکرد تولید داخلی و بومی سازی دانش تأسیسات اقدام به تأسیس شرکت صنعتی شوفاژکار نمودند. بدیهی است پیدایش این شرکت نیاز به زیر ساخت هایی داشت که با توجه به زمان پیدایش شرکت و عدم وجود زیر ساخت های لازم عملا فراهم سازی این زیرساخت ها برای کل کشور نیز به همت همین گروه صورت پذیرفت

تماس با ما