df6bd8a024c67ce35b0e85f63781017d

شکایات و انتقادات

تعهد عدم افشاء: تمام موارد ذکر شده در این فرم در اختیار تحقیقات بازاریابی شرکت شوفاژکار قرار گرفته و به مدیر مربوطه در سازمان منتقل می گردد.

اطلاعات، خارج از این مسیر افشا نخواهد شد.

شرکت صنعتی شوفاژکار

در دهه 40 که خلاء وجود یک شرکت تأسیساتی در کل بازار مصرف ایران به خوبی احساس می شد سهامداران شرکت با درک این نیاز و با رویکرد تولید داخلی و بومی سازی دانش تأسیسات اقدام به تأسیس شرکت صنعتی شوفاژکار نمودند. بدیهی است پیدایش این شرکت نیاز به زیر ساخت هایی داشت که با توجه به زمان پیدایش شرکت و عدم وجود زیر ساخت های لازم عملا فراهم سازی این زیرساخت ها برای کل کشور نیز به همت همین گروه صورت پذیرفت

تماس با ما

دفتر فروش مرکزی و نمایشگاه دائمی محصولات